ปิ้งย่างด้วยหินพัมมิส

การใช้งานหินพัมมิสในด้านต่างๆ

ปิ้งย่าง

หินภูเขาไฟ เป็นวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติในการเก็บกักความร้อน และช่วยเพิ่มความร้อนได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นวัสดุเผาไฟในเตาถ่าน หรือเตาย่างบาร์บิคิว หินภูเขาไฟสามารถเก็บกักความร้อนไว้ได้นาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ผุกร่อน ช่วยดูดซับน้ำมันจากการปิ้งย่าง ทำให้ไม่เกิดควัน และช่วยประหยัดเชื้อเพลิง

วิธีใช้

นำหินภูเขาไฟวางในเตาถ่าน โดยวางรวมกับถ่าน หลังจากติดถ่านเสร็จแล้ว หรือวางไว้บนเตาแก๊สเพื่อเผาให้หินร้อน หินภูเขาไฟจะรับความร้อนจากถ่าน หรือแก๊ส และช่วยปลดปล่อยความร้อนในตัวออกมาให้มากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

หินภูเขาไฟ เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ แต่มีคุณสมบัติเก็บความร้อนได้ดี และนาน หากนำไปใช้ในเตาย่าง ผู้ใช้ควรมีแหล่งความร้อนที่ให้ความร้อนกับหินภูเขาไฟ เช่นไฟแก๊ซ หรือถ่านที่ติดไฟแล้ว หินภูเขาไฟจะเก็บกักความร้อนจากแหล่งความร้อน และทำให้ร้อนได้ยาวนานขึ้น

หินภูเขาไฟสามารถนำไปล้างทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดอายุการใช้งาน ข้อควรระวังคือไม่ควรนำหินภูเขาไฟที่ร้อนจัดจากการใช้งาน ใส่ลงน้ำเย็นจัดทันที เพราะจะทำให้หินแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้