หินพัมมิส

เกิดขึ้นจากการเย็นตัวของหินหลอมเหลวใต้พื้นโลก หรือที่เราเรียกกันว่า “ลาวา”ซึ่ง ลาวาเหล่านี้เกิดจากการหลอมละลายหินและ แร่ธาตุต่างๆ ด้วยความร้อนใต้พื้นโลกด้วยเหตุนี้ หินลาวาจึงมีสสาร และแร่ธาตุมากมายดัง…

อ่านเพิ่มเติม

ราคาถูก

น้ำหนักเบา

อายุการใช้งานยาวนาน

ขนาดของหินพัมมิส

หินพัมมิสขนาด 00: 0.1-0.3 ซม.
เหมาะสำหรับ :

หินพัมมิสขนาด 01: 0.3-0.5 ซม.
เหมาะสำหรับ :

หินพัมมิสขนาด 02: 0.5-1 ซม.
เหมาะสำหรับ :

หินพัมมิสขนาด SSS: 1-2 ซม.
เหมาะสำหรับ :

หินพัมมิสขนาด SS: 2-4 ซม.
เหมาะสำหรับ :

หินพัมมิสขนาด S: 3-5 ซม.
เหมาะสำหรับ :