หินพัมมิสขนาด 00 : 0.1-0.3 ซม.

เหมาะสำหรับ

|

วัสดุปลูก วัสดุกรอง

หินพัมมิสขนาด 01 : 0.3-0.5 ซม.

เหมาะสำหรับ

|

วัสดุปลูก วัสดุกรอง

หินพัมมิสขนาด 02 : 0.5-1 ซม.

เหมาะสำหรับ

|

วัสดุปลูก

หินพัมมิสขนาด SSS : 1-2 ซม.

เหมาะสำหรับ

|

วัสดุปลูก วัสดุกรอง

หินพัมมิสขนาด SS : 2-4 ซม.

เหมาะสำหรับ

|

ปิ้งย่าง ฟอกยีนส์

หินพัมมิสขนาด S : 3-5 ซม.

เหมาะสำหรับ

|

ปิ้งย่าง ฟอกยีนส์