การใช้หินพัมมิสเป็นวัสดุกรอง

การใช้งานหินพัมมิสในด้านต่างๆ

วัสดุกรอง

หินภูเขาไฟเป็นวัสดุกรองประเภทใหม่สำหรับทดแทนปะการัง ลักษณะภายนอก มีรูพรุน มีความคงทนสูงไม่แตกหักง่าย อายุการใช้งานยืนยาว น้ำหนักเบาทำความสะอาดง่าย มีพื้นผิวจำเพาะมาก มีความทนทานจากการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆในน้ำ ปรับสภาพน้ำให้ค่า Ph อยู่ในสภาพที่คงที่ ช่วยลดกรด และแอมโมเนียที่เกิดจากของเสียจากปลาในน้ำ ในระยะยาว จะช่วยทำให้น้ำใสขึ้น ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย จึงช่วยทำให้สุขภาพของปลาดีขึ้น

วิธีใช้

เนื่องจากหินภูเขาไฟมีน้ำหนักเบา ก่อนใช้ควรแช่น้ำทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนเพื่อชะล้างฝุ่นผงตามธรรมชาติ และให้ตัวหินอุ้มน้ำจนมีน้ำหนัก หลังจากนั้นจึงนำลงวางในบ่อกรอง (กรณีปลาบ่อ) หรือช่องกรอง (กรณีปลาตู้) หากต้องการความสะดวกรวดเร็ว อาจหาวัสดุอื่นกดทับไว้ก่อน เมื่อผ่านไปซักระยะ ผลิตภัณฑ์จะอุ้มน้ำและจมลงได้เอง การทำความสะอาด ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ไม่ควรนำไปตากแดด เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ที่ช่วยกำจัดของเสียในหินภูเขาไฟสูญสลายไป

คำถามที่พบบ่อย

หินภูเขาไฟ มีค่า Ph ที่เป็นกลาง รวมไปถึงมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถปรับสภาพน้ำไม่ว่าจะเป็นกรด หรือด่าง ให้กลับมาเป็นกลางได้ แตกต่างจากปะการัง ที่มีค่า Ph เป็นด่าง ซึ่งจะทำให้ค่า Ph ในน้ำสูงขึ้น หินภูเขาไฟยังมีความคงทนมากกว่าปะการัง โดยปะการัง จะมีการเสื่อมสภาพ และย่อยสลายลงไปเองเมื่อใช้ในระยะเวลานาน แต่หินภูเขาไฟ มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปีโดยไม่เสื่อมสภาพ และย่อยสลาย

หากใช้แช่น้ำไว้เฉยๆ หินภูเขาไฟสามารถใช้งานในระบบกรองไปได้ยาวนานหลายปี โดยไม่บุบสลาย อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ต้องระมัดระวัง ไม่ให้หินภูเขาไฟ ถูกแรงกระแทกโดยตรง (เช่นวางไว้ ใต้ท่อน้ำ ที่น้ำตกกระทบหินโดยตรง) เพราะจะทำให้หินกร่อนเร็วขึ้นกว่าปกติได้

หากท่านทราบพื้นที่ของระบบกรองของท่าน ท่านสามารถคำนวณจำนวนหินภูเขาไฟที่ต้องใช้ได้ดังนี้ พื้นที่ 1 ลูกบาศก์เมตร = หินภูเขาไฟ 30 กระสอบ