ประวัติบริษัท
ศรีลาวา

ตัวแทนจำหน่ายหินภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จำหน่ายหินภูเขาไฟคุณภาพดีจากอินโดนีเซีย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีลาวา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยปณิธานของ นาย วรชัย เกษมพัฒนการ โดยในขณะนั้นหินภูเขาไฟนั้นไม่เป็นที่รู้จักเลยในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่น และการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล จึงทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีลาวา สามารถสร้างชื่อเสียง และทำให้สินค้าหินภูเขาไฟเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีลาวา นั้นเป็นผู้จัดจำหน่ายหินภูเขาไฟรายใหญ่รายเดียวของประเทศไทยที่มีการนำเข้าสินค้าหินภูเขาไฟอย่างถูกต้อง และมีขนาดหินให้เลือกหลากหลาย เข้ากับความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่จะมีหินภูเขาไฟที่ได้คุณภาพไว้ใช้งานตามประเภทการใช้งานที่แตกต่างกัน ทางบริษัทจะยึดมั่นในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดสืบต่อไปในอนาคต